USUWANIE PASOŻYTÓW / PLAZMOTERAPIA RIFE » GENERATOR RIFE'A 100% SKUTECZNOŚCI

  GENERATOR RIFE'A 100% SKUTECZNOŚĆ W WYBIJANIU PATOGENÓW

 

 -Lata 30 dwudziestego wieku. Genialny amerykański wynalazca Royal Raymond Rife zaobserwował zjawisko częstotliwości rezonansowej w jaką można wprowadzić wirusy, bakterie i komórki. Poddając je działaniu tej częstotliwości udaje się doprowadzić do ich zniszczenia lub unieszkodliwienia.
- Rife określił szereg częstotliwości patogenów, a następnie zbudował generator emitujący fale elektromagnetyczne o konkretnych częstotliwościach związanych z gatunkami wirusów i bakterii.
- Rok 1934 - poddaje działaniu generatora grupę pacjentów o schorzeniach nowotworowych określonych jako beznadziejne. Dzieje się to z udziałem liczących się w USA onkologów. Wyniki są rewelacyjne a skuteczność wyleczenia bardzo wysoka.
- Lata 1934-39 - Rife leczy około 10 tysięcy osób chorych na nieuleczalne dotychczas choroby. 
- Rok 1939 - Amerykański Związek Medyczny wypowiada Rife'owi i jego metodzie wojnę, której efektem jest zniszczenie jego laboratorium .
- Rok 2010 - firma Z-technology opierając się na teorii i doświadczeniach Rife'a po dwuletnich pracach uzyskuje pozytywne efekty, których zwieńczeniem jest produkt - generator plazmatyczny RPZ-14. Jest to najdoskonalsze światowe urządzenie emitujące EM impulsy produkowane seryjnie. Posiada ono zdolność dokładnego, płynnego i bardzo wolnego przesuwania częstotliwości wyjściowej, co zapewnia skuteczność niszczenia patogenu po osiągnięciu jego M.O.R./Mortal Osscillatory Rate/częstotliwości. EM impulsy
oddziaływają na cały organizm a generatora można używać poddając jego działaniu grupę osób (promień działania to 15m).

 

 

Wytłumaczę pokrótce zasadę działania urządzenia Rife’a . Rezonansowa energia może być wypromieniowana w postaci fal magnetycznych lub radiowych. To wypromieniowanie znane jest dziś pod nazwą jądrowego rezonansu magnetycznego i wykorzystywane jest w procesie noszącym nazwę Magnetic Resonance Imaging (MRI). Dr Rife odkrył, że jeśli energia rezonansowa będzie większa od tej, którą komórka może przyjąć, to komórka lub jej część, która jest w rezonansie, ulegnie strukturalnej deformacji, a czasami może to nawet doprowadzić do jej śmierci. Te same techniki manipulacji częstotliwościami elektrycznymi są stosowane obecnie w nowoczesnych aparatach typu TENS (Transcutaneous Electronic Nerve Stimulation – Transskórna Elektroniczna Stymulacja Nerwu) oraz innych elektrycznych stymulatorach stosowanych w medycynie.

Urządzenie Rife’a  generuje energię radiową, która następnie zostaje zamieniona na inny rodzaj energii – falę plazmatyczną. Energia fali radiowej nie jest tą, która wykonuje właściwą pracę, chociaż panuje pogląd, że ma ona w tym swój udział. Główną pracę wykonuje fala plazmatyczna generowana przez tubę plazmową, to właśnie wyładowania plazmowe stanowią medium transmisji impulsów elektromagnetycznych oddziałujących na różnego rodzaju drobnoustroje. Energia fali plazmatycznej jest w stanie przenikać przez zbrojone ołowiem ściany i nie stanowią dla niej przeszkody zarówno klatki Faradaya, jak i stalowe pojemniki. Inna fala, której źródłem jest również tuba plazmowa to fala świetlna, która zmienia się w zależności od wszystkich wymienionych czynników. W terapii Rife’a używa się tuby wypełnionej gazem, najczęściej jednym ze szlachetnych (argon, neon lub pewną ich kombinację). Przy pomocy fal radiowych następuje emanacja fali plazmatycznej, której właściwością jest przyłączanie się do składników komórki i rezonowanie z nimi. Kiedy komórka zostaje poddana działaniu elektrycznego impulsu lub impulsu świetlnego o odpowiedniej mocy i czasie trwania, w jej zewnętrznej ściance tworzą się pory. Jest to efekt zwany „elektroporyzacją”. Elektroporyzacji ulegają wszystkie komórki, mikroorganizmy i wirusy. Przy odpowiedniej intensywności i odpowiednio długim czasie oddziaływania wytworzone pory są nieodwracalne (nie zasklepią się), w wyniku czego zaburzona zostaje osmotyczna równowaga komórki, która w następstwie tego zamiera lub w niektórych przypadkach eksploduje. Na tym właśnie polega mechanizm niszczenia drobnoustrojów opracowany przez Rife’a. Nagrane kamerą wideo testy laboratoryjne dowodzą szczególnej skuteczności urządzenia przeciwko różnego rodzaju chronicznym infekcjom. Przeprowadzono tysiące zwieńczonych sukcesem testów na zakażonych zwierzętach. Wiemy też, że częstotliwości Rife’a nie polegają na prostym zabiciu mikroorganizmów. Pole energetyczne tworzone przez jego maszynę promieniową pomaga również normalizować funkcję tkankową, wnosząc do ciała życiodajne elektrony. Elektrony pomagają m.in. zredukować liczbę wolnych rodników w układzie, uśmierzając w ten sposób stan zapalny.

Generator Rife’a zbudowano wykorzystując najnowsze osiągnięcia nauki i techniki, należy jednak zaznaczyć, że nie istnieje magiczne panaceum działające zawsze, na wszystko i na każdego. Większość osób pozytywnie reaguje na sesje urządzeniem Rife’a, metoda ma bardzo wysoką skuteczność sięgającą 90%. U niektórych jednak reakcja ta może być jednak minimalna. Wynika to wyłącznie z indywidualnych predyspozycji organizmu.

Dowodem na to, że terapia Rife’a działa skutecznie przeciw infekcjom oprócz negatywnych wyników badań diagnostycznych są przede wszystkim reakcje Herxheimera (tzw. kill – off efekt), które mówią nam o tym, co dzieje się w organiźmie. Kiedy patogeny są zabijane, krew zalewana jest ich szczątkami, co powoduje różnego rodzaju objawy. Są to głównie charakterystyczne zmęczenie, ale i często nasilenie objawów związanych z obecnością patogenów, np. bóle stawów, mięśni czy związane z oddziaływaniem bakterii na układ nerwowy stany depresyjne. Dlatego bardzo ważne podczas stosowania terapii Rife’a jest oczyszczanie organizmu z toksyn i produktów pochodzących z rozpadu niszczonych patogenów. Aby umożliwić organizmowi ich wyeliminowanie zalecana jest odpowiednia dieta oraz zabiegi Ion Detox.

Znany jest również drugi typ herxa. Używając generatora Rife można doświadczyć ostrej reakcji układu odpornościowego na „zdemaskowane” krętki. Zwykle układ odpornościowy nie dostrzega wszystkich bakterii Borrelii, bakterie te znają wiele sposobów na ukrycie się przed nim. Terapie Rife’a mogą sprawić, że mechanizmy maskujące krętków zostają zaburzone i nagle układ odpornościowy dostrzega infekcję. Możemy wtedy doświadczyć aktywacji układu odpornościowego co może objawiać się na różne sposoby, często pojawiają się wtedy dolegliwości zupełnie inne niż normalnie występujące w boreliozie czy w typowym herxie związanym z toksynami bakterii. Mogą pojawić się dreszcze, ból głowy, gardła, nudności itd, objawy te wyglądają różnie u każdej osoby. Niektórzy ludzie doświadczają zimnych kończyn, skrajnego zmęczenia, inni mają jedynie dolegliwości jelitowe, jeszcze inni nie doświadczają zupełnie żadnych objawów tego typu herxa. Niestety niektórzy nie doświadczając po pierwszym zabiegu niczego magicznego, porzucają terapię. Jest to niefortunne ponieważ reakcja na skuteczną terapię u każdego wygląda inaczej, reakcja Herxeimera może pojawić się później, może nie pojawić się w ogóle.

Poniższy wykres obrazuje reakcje organizmu obciążonego infekcją bakteryjną na terapię Rife’a (wykres pierwszy). Linia ciągła obrazuje stopniowo zanikające objawy infekcji, na wykresie wyraźnie widoczne są cykliczne nasilenia objawów po kolejnych terapiach – reakcje Herxheimera. Przerywaną linią zaznaczono poziom bakterii w organiźmie, który stopniowo spada, aż do skutecznego zakończenia terapii.

Poniższy wykres obrazuje reakcję organizmu oraz poziom bakterii w odpowiedzi na leczenie farmakologiczne. Pozostawiam go do analizy we własnym zakresie.

 

     Fizyczno–biologiczne podstawy metody terapii Rife’a.

 

 Wszystkie istoty żywe promieniują fale elektromagnetyczne. Czynnościom życiowym człowieka, zwierząt a także pierwotniaków, bakterii, wirusów towarzyszą różnego rodzaju aktywności elektromagnetyczne. Ruch dowolnej naładowanej cząstki tworzy dookoła niej pole elektromagnetyczne, nagromadzenie naładowanych cząstek tworzy potencjał elektryczny tego lub innego znaku. Przykładami takiej aktywności są bioelektryczne potencjały, widoczne przy elektrokardiografii i elektroencefalografii. U człowieka podstawowymi źródłami sygnałów elektrycznych i elektromagnetycznych są: aktywność mięśniowa, aktywność bioelektryczna oraz aktywność metaboliczna narządów i układów, natomiast u wielu mikroorganizmów, czyli organizmów u których nie występuje układ mięśniowy i nerwowy, źródłem pól elektrycznych i elektromagnetycznych jest wyłącznie ich aktywność metaboliczna.

Każda forma życia dysponuje własnym unikalnym zakresem częstotliwości czyli każdy organizm posiada właściwe tylko sobie swoiste spektrum falowe, charakteryzujące specyfikę metabolizmu, a także charakter chemicznych połączeń w mikrocząstkach. Prawie wszystkie procesy biochemiczne wiążą się z zerwaniem jednych związków i utworzeniem innych. Zerwanie i powstanie związków zachodzi z pochłonięciem lub promieniowaniem energii. To właśnie związki chemiczne są receptorami pola elektromagnetycznego i jego kwantów w biomolekule i są zależne od pola magnetycznego. Każdy związek posiada określone charakterystyki drganiowe, ponieważ posiada naturę elektromagnetyczną.

Znając dane różnych związków chemicznych (parametry ich pola elektromagnetycznego) można zarządzać tymi związkami czyli zarządzać procesami biologicznymi na poziomie systemowym, komórkowym, molekularnym, atomowym i genetycznym. Działając określonymi drganiami częstotliwościowymi możemy dokonywać zmian zarówno na poziomie molekularnym czyli komórkowym, jak i na poziomie organu, układu organów i całego organizmu. Określone drgania będą zakłócać właściwe rytmy czynników pasożytniczych, bakteryjnych i wirusowych i tym samym tłumić ich normalną metaboliczną aktywność. Według odpowiednich badań, takie oddziaływania są całkowicie nieszkodliwe dla organizmu ludzkiego. Częstotliwości patogenów znajdują się w zakresie zupełnie innym od częstotliwości w organizmie ludzkim, dlatego nawet regularne stosowanie metody nie szkodzi jego strukturom komórkowym. Jedynym zaobserwowanym objawem jest ograniczone występowanie reakcji Jarisha- Herxheimera.

 

Przeciwwskazania do stosowania terapii Rife.

 

1. ciąża (bezwzględny zakaz dotyczy pierwszego trymestru), karmienie piersią

2. rozrusznik serca lub urządzenie nerwostymulujące

3. epilepsja, zespół drgawkowy – azotemiczny

4. niewydolność układu limfatycznego lub naczyniowo-sercowego. Można korzystać z terapii tylko po konsultacji z lekarzem i pod jego kontrolą.

5. małe dzieci do momentu, w którym mogą komunikować odczucia, około 2 letnie (dzieci i młodzież do 18 roku życia mogą korzystać z terapii tylko za zgodą rodziców).

6. ferrytowe (żelazne) elementy w ciele (nie dotyczy tytanowych implantów, tytanowych śrub i innych tytanowych elementów, nie stanowią one przeciwwskazania do terapii).