WYKRYWANIE PASOŻYTÓW / DIAGNOSTYKA VEGA-TEST » DIAGNOSTYKA EXPRES TEST

EXPRESS TEST


Na określonych obszarach skóry czoła, dłoni i stóp, mocowane jest sześć elektrod i za ich pomocą aparat rejestruje przewodność elektryczną prądu stałego o niskiej intensywności. 
Parametry wykresów podczas przeprowadzania pomiarów, porównywane są ze wzorcowymi wykresami, które opracowywane są indywidualnie dla osoby testowanej z uwzględnieniem szczegółowych jego regulacji wegetatywnej. Pomiar wskazuje wynik w jednostkach umownych. 
 

 

 

Moduł Express Test w przeciągu kilku minut przeprowadza test stanu energetycznego organizmu oraz ocenia energetykę:

 

- układu pokarmowego
- układu oddechowego
- układu moczowo-płciowego
- układu sercowo-naczyniowego
- układu endokrynnego układu immunologicznego
- układu oporowo-ruchowego
- organów głowy
- stan aury
- stan czakr

 

Sprawozdanie w trybie scanning - express:

Karta pacjenta                                                                                  
Wywiad
Wnioski i rekomendacje
Wyniki przeprowadzonych pomiarów w postaci:
Sprawozdanie po systemach
Kręgosłup
Czakry
Aura
Dynamika
 

 

 

 

Po zakończeniu pomiarów, interpretację rezultatów można obejrzeć w następujących postaciach:

Specjalnie zaprojektowany, intuicyjny  interfejs graficzny pozwala łatwiej zrozumieć program pacjentom o małym doświadczeniu. Oprogramowanie systemu diagnostycznego umożliwia następujące procesy:

Program umożliwia wydrukowanie na drukarce wyników pomiarów wszystkich trzech trybów diagnostycznych (Voll, Vega test, Express) w postaci tekstu lub wykresów i diagramów.

Wizualizacja procesu diagnostyki w trybie Express

Połączenie urządzeń z załączonym dedykowanym programem ułatwia ich obsługę oraz poszerza znacznie ich możliwości.
W czasie procesu diagnostyki trwającego kilka minut na ekranie pojawia się animacja interpretująca proces.
W prawym górnym rogu znajduje się skala informująca o przebiegu procentowym testowania.

Zakładka Systemy - układy

Podstawowe systemy organizmu są umownie podzielone na 8 grup. Każdy z systemów jest przedstawiony w postaci 3 słupków. Czerwony — hiperfunkcja, ciemnoniebieski — hipofunkcja, zielony — norma. Ilość koloru odpowiada procentowo za współzależnośc organów i ich stan. Bardziej szczegółową informację można obejrzeć przeglądając każdy system oddzielnie.

Zakładka Kręgosłup

Interpretacja pomiarów powstaje na podstawie stanu przetetstowanych organów i powiązanych z nimi kręgami. Kolor czerwony — hiperfunkcja, ciemnoniebieski — hipofunkcja, zielony — norma.

Zakładka Czakry

Interpretacja pomiarów powstaje w wyniku stanu organów z którymi związane są centra energetyczne — czakry. Ilość okręgów u każdej czakry mówi o stopniu jej otworzenia dla krążenia energii.

Zakładka Aura

Obszar wokół sylwetki człowieka jest podzielony na 47 segmentów. Każdy segment odzwierciedla stan organów i narżadów człowieka. Ogólny widok zostaje przedstawiony w postaci aury. W prawym górnym rogu pokazywany jest organ powiązany z danym segmentem.

Zakładka Dynamika (wszystkie systemy-układy)

Wybierając seanse do porównania w głównej części tego okna, na dole można obserwować dynamikę otrzymywanych rezultatów i zmian wszystkich systemów w postaci słupków

Zakładka Dynamika (wg oddzielnych organów)


Mozna obserwować dynamikę zmian poszczególnych organów w przeciągu wielu badań.
Oraz wykres słupkowy wraz z porównaniem wyników
Wszystkie rodzaje pomiarów można wydrukować na drukarce komputerowej.