ZABIEGI W GABINECIE » (Body Restoration Technique) BRT

ZABIEGI BRT

 

Biorezonans (BRT) endogenny

W momencie zaistnienia choroby, w organizmie tworzą się nowe źródła sygnałów, patologiczne (dysharmoniczne). Zakłócają one równowagę fizjologiczną i dobrze funkcjonujący system regulacji, czyli ośrodkowy układ nerwowy, system endokrynologiczny i system immunologiczny. Ponieważ sygnały te mają naturę elektromagnetyczną to można je zmierzyć przy pomocy elektrod i dokonać specjalnego przetworzenia (filtracji). Tak przygotowane sygnały, za pośrednictwem aparatury, wracają do badanej osoby.

W procesie terapii, człowiek i urządzenie tworzą zamknięty obwód rezonansowy, w którym wzmacniają się drgania fizjologiczne, a zanikają drgania patologiczne. Wykorzystując własne możliwości do regeneracji organizm wraca do fizjologicznej homeostazy. W AM Scan wbudowany jest moduł BRT. Pierwszy zabieg BRT endogennego pozwala ocenić predyspozycje organizmu do regeneracji oraz uzyskać przez osobę testowaną „pierwszą pomoc doładowania energetycznego”

 

Przy pomocy biorezonansu endogennego można oddziaływać na:

 

- uzależnienia: alkoholowe i nikotynowe
- zapalenie stawów oraz kręgosłupa
- zespół przewlekłego i ostrego bólu różnego pochodzenia
- niegojące się rany i wrzody
- choroby płuc i układu oddechowego, np. astma oskrzelowa
- choroby układu krążenia
- choroby układu pokarmowego
- schorzenia ginekologiczne i urologiczne
- bezsenność
- schorzenia psychosomatyczne – nerwice