SENSITIV IMAGO

 WIZJA SENSITIV IMAGO

 

Tempo dzisiejszego życia nie sprzyja poświęceniu wystarczającej ilości czasu i uwagi naszemu własnemu zdrowiu. Trudno jest nam również zmusić się do odwiedzania różnych specjalistów, szczególnie wtedy, gdy sądzimy, że nie dolegają nam żadne poważniejsze problemy zdrowotne. Takie podejście stwarza ryzyko zignorowania objawów mogących stanowić początek procesów chorobowych, jeszcze w momencie zanim nie staną się poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia.

Głównym celem technologii Sensitive Imago jest zarówno realna profilaktyka jak i pomoc diagnostyczno-terapeutyczna w przebiegu zaburzeń zdrowotnych. Nieinwazyjne, wykorzystujące technikę biofeedback, oparte na technologii komputerowej, badanie organizmu ludzkiego zajmuje jedynie kilkanaście minut i pozwala na uzyskanie całościowego obrazu stanu zdrowia a także na opracowanie indywidualnego, holistycznego programu zapobiegawczo-leczniczego. W pewnych przypadkach, wizyta u prywatnego terapeuty, bądź lekarza specjalisty będzie nieunikniona, jednak możliwości naszej skomputeryzowanej bazy danych są znacznie szersze. Będziecie mogli uzyskać obraz ogólnej kondycji całego organizmu, a nie jedynie jego wybranych części i jednocześnie poznać przyczyny i współzależności pomiędzy istniejącymi problemami zdrowotnymi, a ryzykiem potencjalnych chorób.

Najlepszy model Sensitiv Imago 530CE, który posiada certyfikat UE urządzenia medycznego klasy 2, potrafi osiągnąć nawet 96% dokładności przy stawianiu diagnozy. Dzięki dokładnej i wczesnej diagnostyce, można otrzymać odpowiedni, indywidualnie dopasowany sposób leczenia. Żadne inne urządzenie na rynku nie jest tak precyzyjne jak Sensitiv Imago serii 500.

Komputerowa diagnostyka stanu zdrowia oparta jest na teorii określanej mianem biofeedback oraz teorii biorezonansu. Każdy mikroorganizm posiada swoje własne spektrum wibracji lub inaczej mówiąc – rezonansu. Każda komórka, każdy organ istnieje w określonym dla siebie zakresie częstotliwości. Poprzez określenie spektrum oscylacyjnego danej częstotliwości, za pomocą biorezonansu komórkowego, jesteśmy w stanie zidentyfikować zdrowe i chore komórki oraz procesy zachodzące w organizmie pacjenta.

Moduł biorezonansu w urządzeniu Sensitiv Imago wyposażony został w kompleksową bazę danych wzorcowych dla ludzkiego organizmu, która pozwala na porównanie rezultatów diagnostyki pacjenta z odpowiednimi kryteriami odniesienia i na określenie stopnia odchylenia od norm zdrowotnych.