BIOMEDYCYNA

BIOMEDYCYNA INFORMACYJNA

 

Co to takiego.  Jest to medycyna wykorzystująca osiągnięcia nauk biologicznych, biofizycznych, biochemicznych oraz biotechnologicznych mąjacych zastosowanie w kompleksowej diagnostyce organizmu, leczeniu wielu chorób oraz wczesnym ich zapobieganiu. Medycyna dająca możliwosci wykrywania zmian chorobotwórczych zanim ukażą sie pierwsze objawy kliniczne.  Do działów Biomedycyny należą między innymi.

 

1/    bioinformatyka                                                                                                 

2/    fizjologia czlowieka                                                                                          

3/    fizjologia zywienia                                                                                              

4/    mikrobiologia                                                                                                    

5/    wirusologia

6/    parazytologia                                                                                                    

7/    toksykologia                                                                                                      

8/    immunologia                                                                                                      

9/    ekologia                                                                                                          

10/  ewolucja                                                                                                         

11/  bioetyka

 

BIOMEDYCYNA oparta o metodologie wymienionych dziedzin łączy w sobie zagadnienia bio-medyczne obejmujące wielkoskalowe zależności strukturalne i funkcjonalne między fizjologią, patologią, psychologią i etyką człowieka

 

Zapraszamy do zapoznania się z metodami wykorzystywanymi w naszym gabinecie