WYKRYWANIE PASOŻYTÓW / DIAGNOSTYKA VEGA-TEST » DIAGNOSTYKA F-SCAN

F-SCAN nowoczesny biorezonans lub inaczej biorezonans synchrometryczny


Metoda opracowana przez firmę TB ELECTRONICS GMBH ze Szwajcari opiera się na badaniach genialnego odkrywcy Raymunda Rifela, oraz mikrobiolog Dr Huldy Clark. Wspomniany Dr Raymund Rife odkrył że bakterie i wirusy są wrażliwe na swoją częstotliwość rezonansową i z jej pomocą mogą być usuwane z organizmu człowieka. Prowadzone przez niego badania dotyczyły głównie eliminacji patogenów z ciała człowieka za pomocą pola magnetycznego oraz fal prądowych o niskiej częstotliwości. Skuteczność tych metod została potwierdzona doświadczalnie. W przypadku fal prądowych o niskiej częstotliwości Rife zastosował również modulację fali tak aby była ona skuteczniejsza w penetrowaniu organizmu. W późniejszym czasie genialny mikrobiologDr Hulda Clark rozpoczęła badania nad metodą wykrywania i diagnozowania swoich klientów. Ponieważ pracowała ona na generatorach emitujących wysokie częstotliwości do tych celów wykorzystywała urządzenie zwane synchrometrem. Kolejni wybitni uczeni opracowali również metody polegające na diagnozowaniu organizmu poprzez merydian wykorzystując biorezonans częstotliwościowy byli w stanie znając częstotliwości patogenów otrzymać pozytywny bądź negatywny wynik na jego obecność w organizmie. Dopiero połączenie tych trzech metod pozwoliło na skonstruowanie metody która umożliwia szybą diagnostykę, otrzymanie zestawu częstotliwości do terapii a następnie jej skuteczną aplikację osobie zainteresowanej wspomaganiem terapii. Opracowana przez Szwajcarów metoda otrzymała nazwę DIRPz angielskiego Dual Integrated Resonance Procedure alternatywa dla tradycyjnego biorezonansu, DIRP to biorezonans synchrometryczny, lub inaczej nowoczesny synchrometr. DIRP opatentowany został przez F-scan Szwajcaria.

DIRP jest to zautomatyzowana metoda mająca na celu otrzymanie biorezonansowego sprzężenia zwrotnego od użytkownika, gdy przekazywana jest mu odpowiednia częstotliwość. Metoda ta różni się od biorezonansu wykorzystywanego w urządzeniach typu np. vega test gdyż opiera się na biorezonansie częstotliwościowym. Podawane przez urządzenie częstotliwości są wynikiem ich wcześniejszego podawania w szerokim zakresie ustalonym przez użytkownika np. od 80khz do 560khz. Wynik biorezonansu pokazywany jest w postaci graficznej, może być edytowalny, przechowywany jako źródło informacji, w całości lub w części użyte jako podstawa do przyszłej aplikacji. Aplikacja odbywa się częstotliwościami powstałymi podczas biorezonansu. Podane częstotliwości mozna porównać z tabelami Dr Huldy Clark. Metoda badania DIRP podobna jest do działania synchrometru jednak całe test w nowoczesnym urządzeniu FS3 trwa tylko 45 sek.. Nie ma potrzeby posiadania próbek patogenów, bakterii, wirusów, patogeny pokazują nam swój biorezonans częstotliwościowy czyli ich najczulszy punkt. Częstotliwość biorezonansowa przekazywana jest użytkownikowi za pomocą czynnej elektrody(anoda) połączonej do przewodu zabiegowego. Elektroda palcowa przenosi biorezonansowe sprzężenie zwrotne do urządzenia, gdzie dane są wyświetlane i gromadzone.

Dzięki metodzie DIRP urządzenie emituje częstotliwość z zakresu zadanego przez użytkownika. To on ustala dolny oraz górny limit jej zakresu oraz wielkość przeskoku występującego między limitami. W zależności od ustawionego zakresu częstotliwości biorezonansowej program standardowy trwa kilka minut. Homeopatia w połączeniu z metodą diagnozującą DIRPdaje wymierne efekty. Poprawianie stanu zdrowia w oparciu o biorezonans DIRP odbywają się zawsze częstotliwościami na której rezonują bakterie, virusy, patogeny dzięki temu urządzenie działa również podobnie jak synchrometr doktor Huldy Clark. Wielką zaletą urządzenia jest możliwośc modulowania fali prądowej na wysokiej częstotliwości co daje bardzo dobry efekt penetracji fali prądowej nawet w przy niskim napięciu i niskich częstotliwościach np. tych podawanych przez Dr. Rifa. Urządzenie daje też możliwość generowania pola elektromagnetycznego i przekazywania otrzymanych wcześniej częstotliwości za pomocą DIRP do organizmu klienta. 

Podstawowe funkcje F-SCAN 3


• Zakres emisji częstotliwości rezonansowej od 0.01 Hz do 15 MHz (15'000'000 Hz )
• Specjalne wyjście SINUSOIDALNE lub WIELOSYGNAŁOWE, dodatnie napięcie stałe.
• Specjalne wyjście PROSTOKĄTNE lub WIELOSYGNAŁOWE, regulowana amplituda sygnału pełnookresowego.
• Specjalne wyjście PROSTOKĄTNE, dodatnie napięcie stałe z regulowaną amplitudą.
• Wartości częstotliwości wejścia oraz pracy przypadkowej w granicach pasma roboczego.
• Możliwość emisji do 50 różnych częstotliwości z pamięci operacyjnej.
• Funkcja WOBULATOR (wytwarza częstotliwość zmieniającą się cyklicznie w zadanym przez użytkownika zakresie)
• Funkcja SWEEP (sygnał transmitowany jest w szerokim paśmie częstotliwości z określonymi przeskokami między limitami)
• Pamięć do trwałego gromadzenia określonych przez użytkownika zastosowań.
• Ciągły dostęp do funkcji biblioteki zawierającej duży wybór zastosowań dr RIFE’a
• Ciągły dostęp do funkcji biblioteki zawierającej pełną gamę zakresów częstotliwości oddziaływujących na czynniki chorobotwórcze opublikowane przez dr Clark.

Generowanie częstotliwości:


Urządzenie w sposób cyfrowy umożliwia generowanie przebiegów o kształcie sinusoidalnym oraz prostokątnym zapewniając stabilny oraz precyzyjny wzorzec częstotliwości. Wykorzystanie Generatora Częstotliwości oraz DIRPFunkcje urządzenia spełniają wymogi określone przez dr Hulda R. Clark, jak również te opisywane przez Royal R. Rife’a. Urządzenia posiadają odpowiednie oznaczenia CE i ceryfikaty w instrukcjach obsługi świadczące o bezpieczenstwie ich użytkowania.