SENSITIV IMAGO » METODA DZIAŁANIA SENSITIV IMAGO

METODA DZIAŁANIA SENSITIV IMAGO

 

Najnowsze badania, przeprowadzone w laboratoriach w USA, Niemczech, Rosji, czy Japonii, pokazały, że komórki, tkanki i organy są strukturami posiadającymi bardzo dokładną charakterystykę bio-elektryczną. Dzięki wielkiej ilości testów udowodniono, że ta charakterystyka może ulec drastycznej zmianie w obecności procesów patologicznych.

Sensitiv Imago – diagnostyczne urządzenie medyczne – identyfikuje procesy patologiczne nawet w bardzo wczesnych stadiach, kiedy metody tradycyjne, takie jak np. ultrasonografia nic nie wykrywają.

Każdy proces patologiczny, czynnik chorobotwórczy, każde zachwianie homeostazy, mają swoje własne spektrum elektromagnetyczne. Sensitiv Imago dopasowuje się do impulsów elektromagnetycznych danego organu. Urządzenie odczytuje impulsy badanej osoby, a następnie nasz program przetwarza dane i identyfikuje wszelkie procesy patologiczne, jakie występują w ciele pacjenta.

Baza danych biorezonansu Sensitiv Imago zawiera modele wszystkich procesów patologicznych. Urządzenie automatycznie porównuje spektrum elektromagnetyczne organizmu pacjenta, z wzorcami umieszczonymi w bazie danych. Proces ten przypomina w dużym stopniu odczytywanie kodów kreskowych w supermarkecie. „Kod kreskowy” jest podobny do elektromagnetycznej skali dowolnego procesu w organizmie.

W stopniu końcowym, Sensitiv Imago automatycznie dobiera metodę leczenia holistycznego oraz testuje leki i suplementy pod kątem najlepszych rezultatów, w oparciu o patologie pacjenta. Technologia Sensitiv Imago dostarcza więc pełną informację prewencyjną na temat zdrowia pacjenta i umożliwia określenie wszystkich wczesnych przejawów uszkodzeń organizmu w przeciągu godziny, z 96% precyzją. Można nawet stworzyć dokładną prognozę rozwoju chorób na okres od 1 do 5 lat naprzód. takiej możliwości nie daje żadna inna metoda diagnostyczna, ani żadne urządzenie dostępne obecnie na świecie.

Ważne!

Urządzenie diagnostyki medycznej Sensitiv Imago – modele 130CE i 530CE – zapewnia stabilne ciągłe biologiczne sprzężenie zwrotne pomiędzy pacjentem, a aparatem.
Sensitiv Imago CE działa w wysokim i ultra-wysokim zakresie częstotliwości.
System opatentowanych czujników SBA zastąpił przestarzały już system czujników typu trigger, wciąż stosowany przez innych producentów we wszystkich konkurencyjnych urządzeniach biorezonansowych.
Skuteczność diagnostyki sięga 96%.