BIOMEDYCYNA » BIOREZONANS (SKANINGOWY)

- Biorezonans (BRT) egzogenny
- Biorezonans (BRT) endogenny

 

Według koncepcji dr H. Clark większość chorób spowodowana jest przez patogeny  – wirusy, bakterie, grzyby i inne pasożyty oraz substancje toksyczne.
Do wykrycia pasożytów i szkodliwych substancji w organizmie służą aparaty diagnostyczne działające w oparciu o metodę Volla i Vega-test, które identyfikują patogeny i związki toksyczne.

Istnieją dwa rodzaje terapii biorezonansowej: egzogenna i endogenna.

 

Biorezonans (BRT) egzogenny

Każda forma życia posiada swój własny, niepowtarzalny zakres częstotliwości.
Rozwój procesów patologicznych wywołuje zmiany zakresów tych częstotliwości w formie patologicznych drgań elektromagnetycznych. Ponieważ każdy patogen charakteryzuje się określonym zakresem drgań, stosując odpowiednie częstotliwości „zabijamy” grzyby, wirusy, bakterie, pierwotniaki, pasożyty i eliminujemy powstałe toksyny z organizmu. Biorezonans egzogenny niszczy bakterie, wirusy, grzyby i inne pasożyty za pomocą energii elektrycznej o określonej częstotliwości i amplitudzie, nie wpływając negatywnie na ludzkie tkanki.

 

Biorezonans (BRT) endogenny

W momencie zaistnienia choroby,
w organizmie tworzą się nowe źródła sygnałów, patologiczne (dysharmoniczne).
Zakłócają one równowagę fizjologiczną i dobrze funkcjonujący system regulacji, czyli ośrodkowy układ nerwowy, system endokrynologiczny i system immunologiczny. Ponieważ sygnały te mają naturę elektromagnetyczną to można je zmierzyć przy pomocy elektrod i dokonać specjalnego przetworzenia (filtracji). Tak przygotowane sygnały, za pośrednictwem aparatury, wracają do badanej osoby. W procesie terapii, człowiek i urządzenie tworzą zamknięty obwód rezonansowy, w którym wzmacniają się drgania fizjologiczne, a zanikają drgania patologiczne. Wykorzystując własne możliwości do regeneracji organizm wraca do fizjologicznej homeostazy. W AM Scan wbudowany jest moduł BRT. Pierwszy zabieg BRT endogennego pozwala ocenić predyspozycje organizmu do regeneracji oraz uzyskać przez osobę testowaną „pierwszą pomoc doładowania energetycznego”.

 

Przy pomocy biorezonansu endogennego można oddziaływać na:

 

- uzależnienia: alkoholowe i nikotynowe
- zapalenie stawów oraz kręgosłupa
- zespół przewlekłego i ostrego bólu różnego pochodzenia
- niegojące się rany i wrzody
- choroby płuc i układu oddechowego, np. astma oskrzelowa
- choroby układu krążenia
- choroby układu pokarmowego
- schorzenia ginekologiczne i urologiczne
- bezsenność
- schorzenia psychosomatyczne – nerwice

 

Aparat AM SCAN